model,
Mret, nagysg,
Haj Tpus
gyrts,
test,
hossz (m)
frhely,
gy sz.,
kab. sz.
rvid lers orszg, rgi vros
Cyclades 39.3
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
11.97
-
-
-
1.200 EURO/Ht - 2.500 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Cyclades 39.3
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
11.97
-
-
-
1.200 EURO/Ht - 2.500 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Oceanis 50
12 f fltt
vitorls haj
2008,
mono
null
-
-
-
Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Beneteau First 265
Tra 27ft (8.2m) - 32ft (9.7m)
vitorls haj
1993,
mono
8.00
4
4
1
1.150 Euro/Ht - 1.850 Euro/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
BIG GAME FISHING
sport
motoros haj
2004,
mono
9.00
5
5
-
1.180 Euro/Ht - 1.720 Euro/Ht

Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Elan 333
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2002,
mono
11.00
6
6
2
1.150 Euro/Week - 1.850 Euro/Week
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Ferretti 39 Fly
sport
motoros haj
1991,
mono
13.00
6
4
2
1.180 Euro/Ht - 1.720 Euro/Ht

Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Damor 800
sport
motoros haj
2002,
mono
8.00
6
4
1
1.180 Euro/Ht - 1.720 Euro/Ht

Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Bordeaux CNB-60
12 f fltt
vitorls haj
0,
mono
18.40
6
6
3

5.000 EURO/Week - 7.000 EURO/Week

Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Bavaria 41
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
12.55
7
7
3
1.400 Euro/Ht - 2.450 Euro/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Bavaria 31
Tra 27ft (8.2m) - 32ft (9.7m)
vitorls haj
2008,
mono
10.00
8
6
2
1.150 Euro/Ht - 1.850 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Vektor 361
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2002,
mono
11.00
8
8
3
1.150 Euro/Ht - 1.850 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Cyclades 39.3
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
11.97
8
8
3
1.200 EURO/Ht - 2.500 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Cyclades 39.3
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
11.97
8
8
3
1.200 EURO/Ht - 2.500 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Bavaria 37 Cruiser
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
11.10
8
8
3

1250 € /Week - 2350/Week

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar
Bavaria Cruiser 46
12 f fltt
vitorls haj
2015,
mono
14.27
9
9
4
Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Bavaria 46 Cruiser
12 f fltt
vitorls haj
2006,
mono
14.40
9
9
4
Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Bavaria 46 Cruiser
12 f fltt
vitorls haj
2006,
mono
14.40
9
9
4
Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Y 37
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2004,
mono
12.00
10
8
3
1.150 Euro/Ht - 1.805 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Elan 431
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
1997,
mono
13.00
10
10
4
1.150 Euro/Ht - 1.850 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Elan 333
12 f fltt
vitorls haj
1999,
mono
11.00
10
6
2
900 Euro/ht- 1.150 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 650 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 333
12 f fltt
vitorls haj
1999,
mono
11.00
10
6
2
900 Euro/ht- 1.550 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 650 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 333
12 f fltt
vitorls haj
2004,
mono
11.00
10
6
2
900 Euro/ht- 1.550 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 650 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 333
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
11.00
10
6
2
900 Euro/ht- 1.550 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 650 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 333
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
11.00
10
6
2
900 Euro/ht- 1.550 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 650 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Beneteau Cyclades 43.4
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
13.26
10
10
4
1.600 EURO/Ht - 3.300 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Cyclades 43.4
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
13.26
10
10
4
1.600 EURO/Ht - 3.300 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Cyclades 43.4
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
13.26
10
10
4
1.600 EURO/Ht - 3.300 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Cyclades 43.4
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
13.26
10
10
4
1.600 EURO/Ht - 3.300 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Lagoon 440
12 f fltt
vitorls haj
2009,
katamarn
14.10
10
10
6

3950 €/Week - 7400 €/Week

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar
Bavaria 51 Cruiser
12 f fltt
vitorls haj
2014,
mono
15.54
10
10
5

2890 EURO/Week - 5560 EURO/Week

Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Bavaria 47
12 f fltt
vitorls haj
2002,
mono
14.68
10
10
4
Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Lagoon 450
12 f fltt
vitorls haj
2012,
katamarn
13.96
11
11
5
4.200 EURO/Ht - 8.500 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Bavarai 50 Cruiser
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
15.40
11
11
5

From 2470 €/Week - to 4640 €/Week

Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Bavaria 49
12 f fltt
vitorls haj
2004,
mono
15.40
11
11
5
Horvtorszg, Kzp Adria Marina Punat
Bavaria 44 BT
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2004,
mono
13.94
12
9
4
1700 Euro/Ht - 3200 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Bavaria49
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
15.40
12
10
5
4.500 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Power Catamaran
10-60 f
rendezvnyhaj
2004,
katamarn
14.00
12
12
6
3.900 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Bavaria 36
12 f fltt
vitorls haj
2004,
mono
12.00
12
8
3
1.150 Euro/Ht-2.000 Euro/Week
Horvtorszg, Kzp Adria Murter
Elan 45
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Krk / Split
Elan 37
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
11.00
12
8
3
1.200 Euro/ht- 2.150 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 900 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Spilt / Krk
Elan 36
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
11.00
12
7
3
1.050 Euro/ht-1.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 800 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 36
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
11.00
12
6
3
1.050 Euro/ht- 1.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 800 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Impression 444 by Elan
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
14.00
12
10
4
1.750 Euro/ht- 3.300 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Impression 434 by Elan 06
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
14.00
12
8
3
1700 Euro/ht- 3200 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1200 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 45
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 45
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 45
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 37
12 f fltt
vitorls haj
2010,
mono
11.00
12
8
3
1.250 Euro/ht- 2.250 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 950 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 40
12 f fltt
vitorls haj
2003,
mono
12.00
12
8
3
1.350 Euro/ht- 2.300 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 990 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 310
12 f fltt
vitorls haj
2010,
mono
10.00
12
6
2
1.000 Euro/ht- 1.690 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 850 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 340
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
10.00
12
6
2
1.400 Euro/ht- 1.790 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1200 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 350
12 f fltt
vitorls haj
2010,
mono
11.00
12
6
2
1.400 Euro/ht- 2.350 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.300 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 410
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
12.00
12
8
3
1.800 Euro/ht- 2.950 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.700 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 450
12 f fltt
vitorls haj
2008,
mono
14.00
12
10
4
3.100 Euro/ht- 3.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 2.050 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 450
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
14.00
12
8
3
3.100 Euro/ht- 3.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 2.050 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Impression 344 by Elan
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
11.00
12
8
3
1.100 Euro/ht- 1.950 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 800 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Impression 384 by Elan
12 f fltt
vitorls haj
2006,
mono
12.00
12
8
3
1.350 Euro/ht- 2.500 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 990 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 340
12 f fltt
vitorls haj
2010,
mono
10.00
12
6
2
1.400 Euro/ht- 1.750 Euro/ht

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 340
12 f fltt
vitorls haj
2010,
mono
10.00
12
6
2
1.400 Euro/ht- 1.750 Euro/ht

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Impression 344 by Elan
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
11.00
12
8
3
1.100 Euro/ht- 1.950 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 800 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 444
12 f fltt
vitorls haj
2011,
mono
14.00
12
10
4
1.950 Euro/ht- 3.500 Euro/ht

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Impression 384 by Elan
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
12.00
12
8
3
1.350 Euro/ht- 2.500 Euro/ht

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 45
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
1999,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 45
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 45
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
14.00
12
10
4
1.650 Euro/ht- 2.850 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 1.250 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 40
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
12.00
12
8
3
1.350 Euro/ht- 2.300 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 990 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 40
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
12.00
12
8
3
1.350 Euro/ht- 2.300 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 990 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Elan 40
Tra 33ft (10m)-tl
vitorls haj
2003,
mono
12.00
12
8
3
1.350 Euro/ht- 2.300 Euro/ht
Welcome week (03.26:-04.23.): 990 Euro/ht
Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk
Lagoon 400
12 f fltt
vitorls haj
2012,
katamarn
12.00
12
12
6
2.800 Euro/Ht-5.900 Euro/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Cyclades 50.5
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
15.65
12
12
5
2.500 EURO/Ht - 4.900 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Cyclades 50.5
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
15.65
12
12
5
2.500 EURO/Ht - 4.900 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Beneteau Cyclades 50.5
12 f fltt
vitorls haj
2007,
mono
15.65
12
12
5
2.500 EURO/Ht - 4.900 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Oceanis 50 Family
12 f fltt
vitorls haj
2012,
mono
15.42
12
12
4
2.500 EURO/Ht - 4.900 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Oceanis 50 Family
12 f fltt
vitorls haj
2012,
mono
15.42
12
12
8
2.500 EURO/Ht - 4.900 EURO/Ht Horvtorszg, Kzp Adria Rogac
Mariner
sport
motoros haj
2010,
mono
17.00
12
6
4
Horvtorszg, Kzp Adria Split
Bavaria 50
12 f fltt
vitorls haj
2002,
mono
14.95
12
12
5

2375 EURO/Week - 4425 EURO/Week

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar
Kornati 90
10-60 f
rendezvnyhaj
1997,
mono
27.00
16
16
7
3.900 Euro/Ht
Horvtorszg, Kzp Adria Murter - Marina Bettina
Impression 514 by Elan
12 f fltt
vitorls haj
2008,
mono
16.00
16
10
5
3.600 Euro/ht- 5.900 Euro/ht

Horvtorszg, Kzp Adria Zadar / Biograd / Split / Krk